dimarts, 26 de novembre de 2013

CA N'ESTEVENÓ

  Pel que fa al nom d'aquest mas, podem trobar-lo amb algunes variacions: Estebanó, Estevanó i Estevenó.
  El mateix propietari va comprar també un mas a Marganell que es coneix amb el mateix nom.

  Aquesta masia és entre Cal Valent i Cal Josepó (conegut també com Molist de Bravo).  
Actualment el mas està en obres. S'han alçat les arcades d'algunes portes, s'han aixecat murs nous...  sempre mantenint el mateix estil de pedra i la tècnica de morter per rejuntar les pedres.
  El mas va adquirint un aspecte absolutament modern i funcional. S'hi ha instal·lat calefacció geotèrmica i moltes comoditats que abans no hi eren.
  
  La part central i més antiga de la casa consta de planta, pis i golfes. Està edificada en un desnivell, la qual cosa fa que les façanes nord i sud donin a dos nivells diferents de l'edifici. La porta del pis s'obre a la façana orientada al nord. La teulada, a dos vessants, té el carener perpendicular a la façana.
  Crida l'atenció un seguit de petites pedres que surten d'aquesta façana per tal de sostenir una canal, en forma de Y. Aquesta canal té la funció de recollir l'aigua de la pluja i portar-la fins una cisterna que es troba a mà dreta de la porta d'entrada.
Façana est, amb entrada al pis.
Cedida Núria Puértolas.

  A banda i banda de la façana s'observen les dues ampliacions que s'hi van fer al mas.
  Al primer pis es va fer un afegit a la façana sud, amb finestres d'arcades. Aquest afegit, en la zona de la planta és una porxada de maó cuit.
  A la planta de la façana sud hi ha la porta d'accés a la planta baixa de l'edifici que, degut al desnivell del terreny, queda oculta en la imatge superior.
  Segons la documentació, la planta consta de dues crugies cobertes amb volta. En aquesta planta hi havia els cellers i una boixa que comunicava amb la tina que es troba al cos rectangular que es va afegir a la banda oest del mas, a nivell de la planta baixa.
  Cobert afegit a la banda oest.  El cobert que es va construir a la banda est, a nivell del pis es comunica amb la part central de l'edifici i s'obre a la banda nord amb una porta d'arcada.
  Per la part de la planta, aquest afegit (segons la documentació) hi ha una altra tina, coberta actualment per runa; i dóna a un petit pati, a la banda sud, on hi ha un pou, unes escales d'accés al pis (a la dreta de la imatge) i un safareig (a l'esquerra).

Cedida Núria Puértolas.

  L'interior del pis està cobert, a l'entrada amb volta catalana totalment nova (que anteriorment havia estat d'encanyissat), però les dues crugies (perpendiculars a la façana) conserven el sostre amb volta de canó.

  
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada