dimarts, 26 de novembre de 2013

CAL LLUCI

  Per arribar a aquesta masia haurem d'agafar el camí del Clot del Tufau cap al Serrat de la Beguda.
  Abans d'arribar a Cal Gravat, cal agafar el trencall de la dreta.
  Cal Lluci es troba a pocs metres de Cal Jepet de la Muntanya, a la banda nord.
  Actualment el mas està en runes.


A primer terme part de l'estructura en runes de Cal Lluci.
Darrere, Estructura coberta de Cal Lluci.
Darrere, Cal Jepet de la muntanya.
Cedida Núria Puértolas. 

  Podem diferenciar dues estructures. Una encara conserva la teulada i l'altra està mig ensorrada.


A la dreta, l'estructura més gran.
A l'esquerra, banda nord, l'estructura més malmesa.
Cedida Núria Puértolas.
  Estructura sud

  La que conserva la teulada és la més propera a Cal Jepet. Hi podem diferenciar tres cossos adossats, de diferent mida. Els tres tenen planta i un pis a mode de golfes.La teulada és a un sol vessant. Al cos central i el de ponent la teulada s'inclina cap a la banda nord. Al cos de llevant la teulada s'inclina cap a ponent (és a dir, cap al cos central).
  El cos que queda a la banda de ponent deu de ser el del celler i la tina.

 "Al costat hi ha un celler cobert amb volta de canó de pedra al que dóna la boixa de la tina que es troba a la banda de ponent. La tina va ser reutilitzada com a cisterna per recollir l'aigua de pluja."
                                                                      Maria del Agua Cortés
                                                                      Treball de la Diputació

  Això queda corroborat per les canonades que condueixen l'aigua de la teulada cap a l'antiga tina, com podem comprovar a la imatge.


Cedida Núria Puértolas.

  L'edifici deu de ser tot del mitjans del segle XVIII, coincidint amb l'augment de la producció vinícola del municipi.
  A la llinda de la porta podem llegir 1.7...7Porta del cos de llevant i detall.

A l'esquerra, Cal Lluci.
A la dreta, la façana nord de Cal Jepet de la muntanya.

Façana sud, cossos central i de llevant.
Damunt la finestra la canonada per a recollir l'aigua de pluja.

Façana sud.

Cobert afegit a la banda de llevant.

 Bigues originals de la teulada.

 Interior del cos de llevant.
Podem observar a la paret les restes de l'estructura
que serviria de terra del pis.

 Interior del cos de llevant.
Escales d'accés al pis.

El cos de la banda de ponent.
Tina i celler.
A l'alçada del pis, porta per a descarregar el raïm.

Cedides Núria Puértolas.
  Estructura nord

  Aquest conjunt es troba en runes. A causa del desnivell del terreny queda més baix que el conjunt sud.
  Entre un i altre conjunts arquitectònics podem observar restes d'habitacles i portes essent possible que s'haguessin comunicat entre ells.


Cedides Núria Puértolas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada