dimarts, 26 de novembre de 2013

CAN JEPET DE LA MUNTANYA


  Per arribar a Cal Jepet de la muntanya haurem d'agafar el camí del Clot del Tufau, paral·lel a la riera de Castellet (abans riera de Balçamuller). Un cop passada la sínia dels Fabrés, hi ha un camí a l'esquerra que puja cap al Serrat de la Beguda. Seguint el camí i just abans del conjunt de masos de Cal Gravat, Cal Josepó, Cal Valent i Ca l'Estevenó, hi ha un petit camí a la dreta que arriba al conjunt de Cal Jepet de la muntanya i Cal Lluci. Conjunt de Cal Jepet (a l'esquerra) i Cal Lluci (a la dreta)
vist des de la carretera.
Cedida Núria Puértolas.

Accés al mas. Banda sud-est.
Cedida Núria Puértolas.

  No s'ha trobat documentació del mas, però se sap que és un dels més antics del Serrat de la Beguda, probablement construït a principis el segle XVII.
  El seu propietari, en Josep Capvilaró, era parcer del mas de Can Fiter.
  El nom del propietari, Josep (Jepet) i el fet de la ubicació del mas, a la falda de la muntanya, deuen de ser l'origen del nom de la finca.
  Gairebé a tocar de la façana nord, trobem les runes de l'antic mas de Cal Lluci.


 "El Breny"
Especial Festa Major.

 "El Breny"
Especial Festa Major.

  Aquest mas està format per un conjunt d'edificacions (casa, tina i coberts).
  Originàriament la casa deuria de tenir una estructura amb la planta rectangular actual; teulada amb un sol vessant amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obria a la banda de ponent; i tres plantes.
  La planta baixa queda mig soterrada a causa del desnivell del terreny, així que la porta d'accés de l'actual façana principal dóna directament al pis.
  Un dels trets que crida l'atenció en aquest conjunt són els triangles que s'obren sobre les lloses que fan de llindes de les portes.

 Façana sud-est.
A la dreta, actual porta d'entrada al mas.

  Façana sud-est.
A l'esquerra cobert amb arcada.
Damunt l'arcada hi ha la porta d'accés a la tina.

Cedides Núria Puértolas.


  Dels afegits adossats a la casa, a la banda sud, es caracteritza un amb estructura quadrada, amb teulada a un sol vessant, que sobresurt del conjunt. A la banda est s'hi obren unes escales que donen accés als baixos.

Cedides Núria Puértolas.


 La façana principal original era a la banda de ponent, donant accés a la planta baixa.

  "A la planta baixa hi ha tres cellers, dos ocupen la crugia de ponent i l'altre la de llevant. Aquest és el celler més gran ja que la volta ocupa tota la llargària de la planta i té accés directe des de l'exterior a través d'un arc; al mur de llevant hi ha dos arcs de mig punt rebaixats que ocupen tota la llargària del mur i que es troben tapiats; a l'exterior suporten la paret dos contraforts. La volta és de pedra disposada a plec de llibre. A la crugia de ponent hi ha l'escala de pedra que baixa del pis, i dos cellers coberts amb volta de pedra, un ocupa el quadrant nord i la volta és en direcció E-W, perpendicular a la de la crugia contigua, i l'altre volta al quadrant sud és perpendicular a aquesta. Les boixes de les tines surten a la volta nord. Cal destacar que el terra de la zona d'entrada del primer pis és de lloses de pedra i que es va fer una ampliació sobre la volta sud que es va cobrir amb una volta de rajol. 
  A l'exterior hi ha tres tines. Dues al mateix cobert, una de planta circular i l'altre rectangular, i la tercera a un altre cobert al costat d'aquest. Es troben a la banda de tramuntana, entre la casa i el camí. L'antic camí passa per davant de la casa i per tal de salvar un desnivell es va construir una volta de pedra a modus de pont adossat al mur de pedra natural i que s'utilitzava per guardar el carro. El conjunt, tot i que es troba en un estat una mica deixat, forma un grup de construccions harmònic i amb una gràcia arquitectònica degut a l'ús de la volta a l'exterior i a l'afegit de construccions diverses."

                                                                                        Maria del Agua Cortés
                                                                                        Treball de la Diputació de Barcelona


 Imatge del conjunt.
Banda nord.

 Espitlleres a la façana nord.

 Porta, a l'afegit de la banda nord.
Com la majoria de les portes del mas,
es caracteritza pel triangle damunt de la llinda.

 Porta de l'estructura afegida a la banda nord-est.
Afegit construït sobre una gran arcada.

 Afegit a la banda de llevant.

Porta que dóna als baixos on hi ha la tina.
Probablement la porta més antiga i l'accés original al mas.
Cedides Núria Puértolas.

 Els afegits posteriors correspondrien al pis i als coberts afegits a l'edifici principal i construïts a l'entorn. La majoria deurien de ser construïts cap al segle XVIII.

  El camí passava per la banda de ponent del mas. Per a evitar el desnivell es va construir una arcada. Aquest camí havia de ser suficientment planer per a facilitar l'accés de les portadores de raïm a les tines.

Camí a la part superior del mur.


Volta per a salvar el desnivell del camí. 

Detall de l'arcada.
Cedides Núria Puértolas.

  Trobem una altra gran arcada a la banda est per a salvar el desnivell del terreny i poder ampliar l'edifici.

 A la dreta, a nivell dels baixos, l'arcada.

Detall de l'arcada que fa de suport a l'afegit de la banda est.
Cedides Núria Puértolas.

  A la façana est s'hi han afegit uns contraforts per a suportar el pes de la construcció i reforçar-la davant el desnivell del terreny.

Cedida Núria Puértolas.


  A la banda de ponent hi trobem les estructures de les tines, just al costat del camí.Cedides Núria Puértolas.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada